Preki grinimas ir keitimas

Preki grinimas atliekamas remiantis Daikt grinimo ir pakeitimo taisyklmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos kio ministro 2001 m. birelio 29d. sakymu Nr. 217. Jeigu pirkjui nepatinka nusipirktos preks forma, dydis, spalva, modelis ar komplektikumas, jis turi teis per keturiolika dien nuo pardavimo dienos pakeisti j analogika preke. Jeigu pardavjas neturi pakeitimui tinkamos preks, tai pirkjas turi teis per nurodyt termin grinti prek pardavjui ir atgauti u j sumoktus pinigus. Pirkjui grinant prekes, btina laikytis i slyg:
- grinama prek turi bti originalioje tvarkingoje pakuotje;
- prek turi bti Pirkjo nesugadinta/nedvta;
- prek turi bti nepraradusi prekins ivaizdos (nepaeistos etikets, nenupltos apsaugins plvels ir kt.). is punktas netaikomas tuo atveju, kai grinama nekokybika prek;
- grinama prek turi bti tos paios komplektacijos, kokios buvo Pirkjo gauta;
- grinant prek btina pateikti jos sigijimo dokument (jei jis buvo iduotas).
Pardavjas turi teis nepriimti Pirkjo grinam preki, jei Pirkjas nesilaiko iame straipsnyje nustatytos preki grinimo tvarkos.
Grinamas prekes Pirkjas gali pristatyti pats i anksto suderinus su www.rubairubeliai.lt internetins parduotuvs personalu, skyrelyje Kontaktai nurodytomis ryio priemonmis, arba atsisti naudodamas savo pasirinkto ar Pardavjo kurjerio paslaugomis. Tuo atveju, kai prek grinama, remiantis 4.2. punkte numatyta teise, Pirkjui tenka preki grinimo ilaidos. Kai grinama gauta ne ta prek ir/ar nekokybika prek, Pardavjas sipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogikomis tinkamomis prekmis. Tuo atveju, kai Pardavjas neturi analogik preki, jis grina Pirkjui u prek (-es) sumoktus pinigus.

Negrinamos preks

Reikalavimas pakeisti nusipirkt prek analogikomis prekmis arba grinti sumoktus pinigus netenkinamas sigijus tokias prekes:
- kdiki drabuliai;
- patalyns reikmenys;
- siti vyriki, berniuk, moteriki ar mergaii apatiniai markiniai, naktiniai markiniai, piamos ir panas dirbiniai;
- liemenls, korsetai ir panas dirbiniai;
- pdkelns, kojins, puskojins ir kiti panas dirbiniai.
T?sti
Prekinis enklas
Greita paieka
 
raykite iekomo daikto kriterij
Pilna paieka
Preki krepelis tuias