Detalios paie�kos patarimai

Atliekant paie�k�, skirting� �od�i� ar frazi� galima ie�koti pasitelkiant jungtukus AND arba OR.

Pavyzd�iui, J�s galite �vesti Microsoft AND pel�. �i paie�ka pateiks rezultat�, kur ie�komas objektas tur�s abu �ra�ytus ie�komus �od�ius. O jeigu J�s ie�kosite pel� OR klaviat�ra, rezultatas bus pateikiamas, kai tik bus rastas vienas i� ie�kom� �od�i�.

J�s galite atlikti frazi� paie�k� kabut�se. Pavyzd�iui, jei ie�kote �ne�iojamojo kompiuterio�, rezultatas bus pateiktas, kai bus rasta tiksli fraz�.

Skliausteliai gali b�ti vartojami logini� operacij� sekai nustatyti. Pavyzd�iui, Microsoft and (klaviat�ra or pel� or "visual basic").
U�daryti [x]