Privatumo nuostatos

Registruojantis www.rubairubeliai.lt internetinje parduotuvje Pirkjai privalo pateikti teising asmenin informacij (vard, pavard, el. pato adres). Perkant prekes Pirkjas privalo pateikti papildomus teisingus duomenis (piln moktojo adres, piln gavjo adres, telefon, kitus pristatymui btinus duomenis). Pirkjas atsakingas u teising duomen pateikim. Jeigu Pirkjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinanius duomenis, Pardavjas turi teis anuliuoti usakym. Pardavjas pripasta ir gerbia kiekvieno fizinio asmens, kuris lankosi internetinje parduotuvje www.rubairubeliai.lt, teis privatum. Pardavjas renka ir panaudoja fizinio asmens duomenis tik preki usakymo ir pristatymo tikslais.

Internetin parduotuv www.rubairubeliai.lt sipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, iskyrus internetins parduotuvs www.rubairubeliai.lt partnerius, teikianius preki pristatymo ar kitas, su Pirkjo usakymo pateikimu ar vykdymu susijusias paslaugas.

Internetin parduotuv www.rubairubeliai.lt niekada neprays Js mokjimo duomen. Pardavjas mato tik rezultat - moktoj ir moktin sum. Pardavjas nekaupia ir neapdoroja Pirkjo mokjimo informacijos.
T?sti
Prekinis enklas
Greita paieka
 
raykite iekomo daikto kriterij
Pilna paieka
Preki krepelis tuias